Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδιαφερόμαστε για το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Θέλουμε να σας εξηγήσουμε λεπτομερώς τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει για την προστασία του απορρήτου σας, ώστε να αισθάνεστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας («προσωπικές πληροφορίες») και τις οποίες εμπιστεύεστε σε εμάς, και να κατανοήσετε το πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας προσφέρουμε όσο γίνεται καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες.


Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να κάνετε εγγραφή χρήστη. Συλλέγουμε μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα.


Σκοπός Επεξεργασίας

Οι προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Το άτομο που διαχειρίζεται προσωπικές πληροφορίες είναι εκπαιδευμένο για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών.


Cookies

Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας ή σε τρίτους να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστότοπου.

Απαραίτητα Cookies: Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσης στο λογαριασμό σας. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπο για την διευκόλυνσή σας.

Cookie Tρίτων: Συνεργαζόμαστε με το Google Analytics για την παρακολούθηση επισκέψεων στον ιστότοπο, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς. Το Google Analytics διατηρεί μόνο ανώνυμα δεδομένα παρακολούθησης με περίοδο διατήρησης 26 μηνών.


Αποθήκευση Δεδομένων

Αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να επιτελεσθεί μια υπηρεσία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προνοιών του νόμου, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η εμπορική ή η φορολογική νομοθεσία.


Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέξαμε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.  Όπου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, η πληροφορία θα διακινείται υπό κρυπτογραφημένη μορφή ώστε να αποφεύγεται η όποια κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων εκ μέρους του όποιου τρίτου. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.


Δικαιώματα Υποκείμενων

Τα κύρια δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων είναι τα εξής:
α) το δικαίωμα πρόσβασης, β) το δικαίωμα διόρθωσης, γ) το δικαίωμα διαγραφής, δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα αντίρρησης στη μεταποίηση, στ) το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, ζ) το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή και, η) το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης.

carmodels
aquariumstants
Έπιπλο Μπενής