Όροι Χρήσης

Η σελίδα www.carmodels.gr δεν έχει καμία ευθύνη για τις αγγελίες που βάζουν ιδιώτες και επαγγελματίες, ούτε ελέγχει τις αγγελίες εάν είναι σωστές και το προϊόν. Η σελίδα www.carmodels.gr απλώς φιλοξενεί τις αγγελίες. Μπορείτε να βάζετε μόνο αγγελίες που αφορούν την πώληση του μοντέλου σας. Δεν δίνεται προκαταβολή και καλείτε το τηλέφωνο της αγγελίας. Απαγορεύονται τα ακατάλληλα περιεχόμενα. Οι αγγελίες μπορούν να διαγράφονται εάν θεωρηθούν ακατάλληλες και με ακατάλληλο περιεχόμενο, χωρίς προειδοποίηση του κατόχου.

carmodels
aquariumstants
Έπιπλο Μπενής